Fogszabályozás és logopédia együtt a gyönyörű mosolyért!

A Dr. Kocsis András Fogszabályozó Centrumban minden egy helyen elérhető ahhoz, hogy a fogszabályozás eredménye a lehető legjobb legyen.  Ehhez járul hozzá a logopédia is, mely kiválóan kiegészíti a technikailag tökéletes fogszabályozó kezelést. A fogak helyzetét ugyanis befolyásolja a nyelv és az ajkak izomműködése, de a megfelelő beszédtechnika és légzés is fontos az optimális eredmény elérése szempontjából.

A köztudatban a logopédus beszédterápiával foglalkozik. Ez természetesen nálunk is elérhető, de rendelőnkben foglalkozunk a fogszabályozáshoz kapcsolódó myofunkcionális terápiával is.

Pácienseink számára személyre szabott kezelési tervet készítünk, melynek során azt is figyelembe vesszük, hogy az ideális fogsor kialakításához milyen izomműködésbeli rendellenességeket szükséges korrigálni. Ebben logopédusunk nyújt segítséget, aki a fogszabályozáshoz szükséges logopédiai kezelések mellett tanulási zavarokkal (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia), gyermek-és felnőttkori beszédhibákkal, illetve beszéd- és nyelvi zavarok terápiájával is foglalkozik.

Logopédia

Logopédiai szolgáltatás

Széleskörű logopédiai ellátás beszédhibával, beszédzavarral, nyelv- és beszédfejlődési zavarokkal, tanulási zavarokkal vagy utóbbiak maradványtüneteivel küzdő gyermekek, fiatalok és felnőttek számára Szegeden.

 • Beszédhibák szűrése
 • Tanulási zavarokra való veszélyeztetettség szűrése óvodáskorban
 • Tanulási zavarok feltárása és korrekciója
 • Beszédhibák javítása
 • Nyelvi- és beszédfejlődési elakadás, zavar szűrése, terápiája

A következő területeken:

 • Nyelvlökéses nyelés (általában fogazati rendellenességek kíséretében)
 • Szimmetrikus mosoly (arcizomzat fejlesztése)
 • Megkésett beszédfejlődés
 • Akadályozott beszédfejlődés
 • Beszédészlelés, beszédfigyelem zavara
 • Gyermekkori kommunikációs zavarok
 • Orrhangzós beszéd
 • Pöszeség (hangok kiejtésének hiánya, hibás ejtése, vagy cseréje)
 • Diszlexia-veszélyeztetettség szűrése
 • Diszlexia-prevenció (megelőzés)
 • Diszkalkulia-veszélyeztetettség szűrése
 • Diszkalkulia-prevenció
 • Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia terápiája
 • Nyelvi fejlődés zavara, akadályozott fejlődése
 • Már kialakult beszédben bekövetkező, sérülésből, agyi történés által szerzett beszéd- és nyelvi zavarok felmérése, terápiája

Szegedi logopédiai konzultációs lehetőség:

Kínáljuk mindazoknak az érdeklődőknek, akik saját vagy gyermekük beszédének állapotáról szívesen beszélgetnének szakemberrel. Sok szülő nem tudja, hogy felmerülő kérdései valós problémára vonatkoznak-e, aggodalmaik jogosak vagy eltúlzottak-e. Ennek eldöntéséhez tudunk segítséget adni akár kötetlen beszélgetés, akár részletesebb vizsgálat formájában a következő témákban: pöszeség, raccsolás, megkésett beszédfejlődés, nyelvlökéses nyelés, kialakulatlan dominancia, autizmus, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia vagy ezek gyanúja.

A hatékony segítség gyakran nem egyetlen személytől vagy egyetlen helyről, intézménytől érkezik. Olyan eset is adódhat, hogy mi sem tudjuk az összetett problémát teljes komplexitásában kezelni, ellátni. Viszont a lehetségesen bejárható utak felkutatásában, az ezeken egymást követő állomások sorrendjének eldöntésében, a prioritások felállításában meglevő tapasztalatokkal, a különböző szolgáltatások, szolgáltatók ismeretével támogatást tudunk nyújtani.

Logopédiai szolgáltatás a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrumban

A logopédiáról bővebben

Nagyszerű első közös élményeink közé tartozik megszületett gyermekünkkel, mikor látjuk, halljuk, ahogyan szopik, ahogyan szuszog. Álmában is mozog a kicsi szája, mintha azt a gyönyörűséget okozó élményt újra átélné, ekkor megdobban a szülői szív, örömmel nézzük a babánkat még alvás közben is.

További információk

Iskolakezdés, iskolaérettség

Az iskolaérettségnek pszichés, fiziológiai, testi jelei is vannak, ezeket érdemes először figyelembe venni, ha kérdésessé válik, hogy iskolaérett-e a gyermek. Mindemellett fontos figyelni a diszlexiára, diszgráfiára, diszkalkuliára utaló tünetekre is.
Tovább

Pöszeség, raccsolás

A gyűjtőnévvel “pöszeség”-ként leírt beszédhibák egyik leggyakoribb formája a köznyelvben raccsolásként ismert jelenség. Ilyenkor az “r” hang képzésében jelentkeznek akadályok, vagy más furcsaságok.
Tovább

A logopédiai problémák eredményesen kezelhetőek

A logopédia feladata meglehetősen szerteágazó. Egyaránt nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, amelynek része a felvilágosító munka a tanárok, szülők, orvosok körében, valamint azok kiszűrésére, akiknél valamilyen logopédiai probléma gyanúja fellép.
Tovább

Mit kell tudni a tanulási zavarokról?

Napjainkban számos gyermek küzd valamilyen részképesség zavarral. Ez a probléma elsősorban abban nyilvánul meg, hogy az értelmileg egyébként teljesen egészséges gyermeknek komoly nehézségei adódnak az írás, olvasás, vagy a számolás terén.
Tovább

Miről lehet felismerni a diszlexiát?

A diszlexia az olvasástanulással és a készségszintű olvasástechnika és az értő olvasás elsajátításával kapcsolatos gyengeséget jelenti.
Tovább

Miről lehet felismerni a diszgráfiát?

A diszgráfia az írásképesség zavarát jelenti. A diszgráfiás személy gyakran vét helyesírási hibát, a betűket a hozzájuk tartozó beszédhang, vagy a leírt formák szerinti hasonlóság alapján rendszeresen téveszti.
Tovább

Miről lehet felismerni a diszkalkuliát?

A diszkalkulia a matematikai képességek, műveletvégzés, matematikai gondolkodás készségszintű alkalmazásának zavara.
Tovább

Myofunkcionális kezelések

A Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrumban Szegeden barátságos környezetben, a logopédia szolgáltatás keretében lehetőség van a miofunkcionális kezelésekre is.
Tovább

Gyakran ismétlődő kérdések

 • Honnan tudhatom, hogy a gyermekemnek fogszabályozásra van szüksége?

  Érdemes a gyermeket már 6-7 éves korban elhozni az első konzultációra. Ekkor felmérjük a növekedési tendenciát, valamint kiszűrjük a rossz szokásokból kialakuló problémákat. Ha a gyermeknek beszédhibája van, gátolt az orrlégzése, vagy gyakran tartja nyitva a száját, akkor az jelezheti, hogy fogszabályozásra lesz szükség.

 • Befolyásolhatja-e az ujjszopás vagy cumizás a fogak rendes fejlődését?

  Természetesen. A cumizás, de sokkal inkább az ujjszopás egy olyan speciális „fogszabályozó készülék”, ami mindig kéznél van. Ez a rossz szokás nem csak a fogakat, hanem az állcsontokat is deformálhatja, sokszor beszédhibákat okozva. Ha ez a fogváltódás ideje alatt is fennáll, akkor mindenképpen javasolt fogszabályozó szakorvossal konzultálni.

 • Tudok majd fogszabályzóval rendesen beszélni?

  A külső készülékek egyáltalán nem zavarják a hangképzést. A belső fogszabályozót az elején meg kell szokni, azonban egy idő után a nyelv hozzászokik, hogy a szájban van egy „idegen test”. Ha megszoktuk a fogszabályozót a beszéd sem okoz semmiféle problémát.

Hasznos információk

 • Nyelvlökéses nyelés

  Nyelvlökéses nyelés logopédiai terápiája Szegeden

  Ismert jelenség mindenki számára, hogy a fejlődő gyermek gyakran nem tisztán kezd beszélni, egyes hangokat másokkal helyettesít, vagy maga a hangképzés még „babás”, beszéde közben kidugdossa a nyelvét. Ez utóbbi jelenség az úgynevezett nyelvlökéses nyeléssel együtt járó beszéd. Ez sok hangra kiterjedhet, hatással lehet az sz, z, c, s, zs, cs, t, d, n, l, ty, gy, ny hangzók képzésére.

  A hangzók torzított, vagy egymással helyettesítő képzése összefoglaló néven a pöszeség. Az összefüggő beszéd kialakulásának és rutinos használatának időszaka első éveiben (3-5 év) a jelenséget élettaninak tekinthetjük (élettani pöszeség). A beszédhibák logopédiai terápiával kísért javításának szükségessége akkor merül fel, ha a gyermek 5 éves korában a tévesztett, hibásan képzett hangok száma még meghaladja a 10-et.

  Előfordul, hogy a pöszeség kombinálódik más, a fejlődésben megmutatkozó zavarjelenségekkel, ekkor lehet indokolt logopédust az 5 évesnél fiatalabb gyermekkel felkeresni. Érdemes figyelni a következőkre:

  • a terhességet vagy a szülés lefolyását érintő eltérések
  • családban már előforduló fejlődési zavarok, betegségek
  • családban már előforduló megkésett vagy akadályozott beszédfejlődés, diszlexia (diszgráfia, diszkalkulia – vagyis az olvasás, írás, számolás nehezítettsége iskolás korban), beszédfolytonossági zavarok (hadarás, dadogás), balkezesség
  • a gyermek mozgásfejlődésében megmutatkozó késési, éretlenségi-vagy zavartünetek
  • gyakori felső-légúti megbetegedések
  • allergiás megbetegedések
  • társas viselkedés, kommunikáció „furcsaságai”
  • folyamatos beszéd kezdetének kitolódása (3 éves kor körül, vagy annál később)
  • babanyelv, „halandzsázás”, saját alkotású szavak arányának tartós fennmaradása
  • beszédfigyelem, beszédre orientáltság, beszédészlelés, beszéd megértésének feltételezhető zavara
  • akadozó beszéd
  • hosszan fennmaradó kétkezesség (5 éves korra még ki nem alakult dominancia)
  • balkezesség
  • mozgáskoordináció, egyensúly, téri tájékozódás, figyelem, aktivitás, bioritmus egyenetlenségei, eltérései

  Nyelvlökéses nyelés

  A hibás hangképzés hátterében gyakran a már említett nyelési sajátosság, a nyelvlökéses nyelés áll. Ennek fennmaradása a fogváltásig fiziológiásnak, de ez után már kórosnak tekinthető. A nyelési folyamat kezdeti, akaratlagos szakasza a szájtéren belül zajlik, és azoknál, akiknél megjelenik a kóros forma, a következőképpen megy végbe: a nyelésnél a fogsorok nem záródnak, és a nyelv, szinte vízszintes vonalú ki-be (előre-hátra) mozgást végez, így az első, vagy oldalsó fogak közé csúszik, illetve minden nyelésnél löki is azokat. Logopédiai szempontból ez a már említett sz, z, c, s, zs, cs, t, d,n, l, ty, gy, ny hangok torzított képzéséhez vezet, ilyenkor maga a képzés „látványosan” a két fogsor között történik, láthatóvá téve a nyelv hegyét, illetve elülső szélét. Gyakran együtt jár az ajkaknak a normál, nyugalmi légzéskor is nyitott állapotával.

  A hibás nyelés (esetenként légzés) kialakulásában a következő tényezők játszhatnak szerepet:

  • Csecsemő-és kisgyermekkori táplálás sajátosságai: (Mesterséges táplálás, nem megfelelő méretű cumi használata, vagy az azon kialakított túl nagy nyílás).
  • Fogváltáskor a megváltozott (változóban levő) szájtéri anatómiához a nyelv alkalmazkodik, kompenzáló mozgást végez, és ez nem rendeződik spontán módon a maradó fogak meglétével.
  • Ujjszopás, cumi elhúzódó használata.
  • Felső-légúti megbetegedések, melyek miatt a nyelv (így elülső széle is) előrébb esik (megnövekedett orr-vagy garatmandulák, allergiás megbetegedések).
  • Általánosan renyhébb izomzat testszerte, izomtónus-zavar, a mozgáskoordináció általános gyengesége.

  A diagnózis felállítását, a szükséges terápia kijelölését és végzését szakemberekből álló csapat végzi, ebben részt vesz fül-orr-gégész, fogorvos, fogszabályzó szakorvos (orthodontus), logopédus, esetenként foniáter (amennyiben a hangképzés elváltozásai a hangszínre is kiterjednek). A terápia hosszabb szakaszában az orthodontusnak és a logopédusnak jut nagyobb szerep, mert mind a nyelést, mind a beszédet egy hosszadalmas gyakorló-megerősítő-automatizáló folyamat során lehet a kívánt, spontán használatban is helyesen végbe menő tevékenységgé alakítani.

  Gyakran van szükség a fogak és a nyelv állásának mechanikus befolyásolására, ez a fogszabályzó szakorvos szakterülete, aki eldönti, hogy milyen típusú készülék segítheti elő a normál fogsor, harapás, nyelvállás, nyelés kialakulását. A szájkörüli, és szájtéren belüli izomzat „edzését”, a helyes nyugalmi-és beszédlégzés kialakítását, a beszédhangok képzésének a normához igazodó módosítását logopédus szakember kíséri. A „kísérés” itt nem véletlen megfogalmazás, a terápia sikeres kimenetelénél a gyermek és a szülők motiváltságának, és a betanított mozgások és gyakorlatok rendszeres otthoni gyakorlásának ugyanakkora jelentősége van, mint a szakmai team munkájának.

  Ez a kísérő, beszédjavító szolgáltatás Szegeden is elérhetővé vált.

 • Gyakori rendellenességek

  Fogazati rendellenességek

  • Torlódás
  • Nyitott harapás (a metszőfogak nem érnek össze harapáskor)
  • Mélyharapás (a felső metszők harapáskor túlzottan fedik, vagy eltakarják az alsókat)
  • Keresztharapás (pl.:a felső fog nem az alsó elé, hanem mögé harap)
  • Fogíven kívül, vagy belül álló fog
  • Fogak túlzott kifelé, vagy befelé dőlése
  • Előtörésben visszamaradt fog
  • Számfeletti fogak
  • Fogcsíra hiánya

  Állcsontokat érintő rendellenességek

  • Alulfejlett, vagy túl nagy állkapocs
  • Alulfejlett, vagy nagy felső állcsont
  • Ezek kombinációja, azaz aránytalanság a két állcsont mérete, nagysága, helyzete között
  • Nyitott harapás
  • Mélyharapás
  • Aszimmetria
  • Ajak- és szájpadhasadékok

  Gyakori eltérések, melyekkel felnőttkorban találkozunk

  Miért alakulnak ki a fogazati rendellenességek?

  1. Genetikai okok

  • A fogaink mérete és alakja genetikailag meghatározott. Az állcsontok mérete viszont más gének által kódolt. Így előfordul, hogy túl nagy fogak mellé kis állcsontokat, túl kis fogak mellé pedig nagy állcsontokat öröklünk, melynek torlódás vagy éppen résesség lesz az eredménye.
  • Sok eltérés önmagában is öröklődhet, például az előreálló, túlfejlett állkapocs (bulldogharapás), – gondoljunk például a Habsburg családra. Családi halmozódás figyelhető meg sokszor a csírahiány, számfeletti fogak vagy éppen a hasadékok (ajakhasadék, szájpadhasadék), esetében is.

  2. Külső ártalmak

  • Rossz szokások, funkcionális zavarok.
  • Ujjszopás (a gyermek ujjával kifelé tolja a felső metszőit, mint egy „fogszabályozó készülék”).
  • Nyelvlökéses nyelés (nyeléskor a nyelv a két fogsor közé szorul).
  • Ajakszorításos nyelés (nyeléskor az alsó ajak beszorul a felső metszők mögé ezáltal a felső metszők előre az alsók pedig hátra dőlnek).
  • Körömrágás, ceruzarágás.
  • Fogcsikorgatás (többnyire éjszaka történik, gyakran stressz miatt).
  • Táplálkozási zavarok (nem szopik a baba, nem rág eleget a gyerek).
  • Gátolt orrlégzés (Ha sokáig beteg a gyermek, orrán nem kap levegőt, szájon át lélegzik. Így ajkai mindig nyitva vannak, fogait nem támasztja meg az ajak izomzata, ezért kifelé dőlnek a felső metszők.).
  • Idő előtti tejfog elvesztés (a tejfogat váltó maradó fog előtörése előtt több mint egy évvel történő tejfog eltávolítás). Nagyon sok rendellenességet okoz a korai tejfog eltávolítás, mert a szomszédos fogak a foghiány felé vándorolnak, és a később áttörő maradó fognak nem marad elegendő hely. Így a fogsoron kívül vagy belül fog állni, rossz estben elő sem tud törni, a csontban reked. A harapás is megsüllyedhet, amelynek mélyharapás lesz a következménye. Ennek megelőzésére egyrészt a fogmegtartást részesítjük előnyben, másrészt ha a fogeltávolítás mindenképp szükséges, helyfenntartók alkalmazását szoktuk javasolni. Ez lehet kivehető, vagy rögzített, kis kiterjedésű készülék, a gyerekeket nem zavarja.
  • Trauma (tejfogat ért baleset következtében egyáltalán nem vagy rendellenes helyzetben tör át az alatta lévő maradó fog)

Érdekességek

 • Ételek, amik jót tesznek a fogaival

  Meglepő lehet, de vannak olyan ételek, italok, melyek kifejezetten jót tesznek fogaival. A cukormentes rágógumi jótékony hatását sokan ismerik, de tudta Ön például, hogy a fekete- és zöldtea ill. a hüvelyesek fluor tartalmuknak köszönhetően erősítik a fogzománcot?

 • Tudta, hogy a fogkrémes tubus alján lévő színes csíkoknak jelentésük is van?

  A csíkok a fogkrém anyagára utalnak, 3 féle csoportot különböztethetünk meg:

  • 100%-ban szintetikus anyagokból készült fogkrémek, ezt fekete vagy kék színnel tüntetik fel a tubuson
  • 50-50%-ban tartalmaz vegyi-, illetve szintetikus anyagokat, ezt piros csík jelzi
  • 100%-ban csak természetes anyagokból áll, ennek tubusán zöld csík található

 • Így nézett ki az első fogszabályozó

  A francia Pierre Fauchard-t tartják a fogszabályozás atyjának, aki 1728-ban kiadott könyvében írt a fogászati kezelésekről. Ő vezetett be egy olyan készüléket, mely leginkább egy lópatkóhoz hasonlított, és a fogsor igazításához használták. Az orthodoncia elnevezés azonban Joachim Lefoulon-tól származik, aki 1841-ben megjelent művében írt felfedezéseiről.