Tisztelt Kollégák!

Centrumunk a fogszabályozás szakterületére specializálódott. Számos olyan klinikai eset fordulhat elő az általános fogorvosi gyakorlatban, mely fogszabályozó kezeléssel kombinálva esztétikusabb vagy  kevésbé invazív hosszútávú megoldást nyújthat a közös pácienseknek.

Miben segíthet Fogszabályozó Centrumunk?

Korona hosszabbítás fogszabályozással

Ínyszél alá érő törvégek, carieses léziók részleges rögzített vagy kivehető fogszabályozóval, csontelvétel nélkül extrudálhatók, így a gyökéri rész megtarthatóvá és restaurálhatóvá válhat. Az ortodonciai előkészítés jellemzően néhány hónap alatt lezajlik.

Dőlt fogak tengelyének korrekciója, elongált fogak intrúziója

Amennyiben a rögzített pótlás, a pillérek tengelyállása miatt, esetleg antagonista fog elongációja miatt nem készíthető el adekvátan, kezelési alternatívaként szóba jöhet fogszabályozással történő tengely korrekció valamint intrúzió. Erre a célra jellemzően részleges rögzített fogszabályozó készüléket használunk, adott esetben szkeletális horgonylattal (miniimplantátum) kiegészítve. A kezelési idő erősen függ a fogak tengelyállásától és az elongáció mértékétől.

Beszűkült hely az implantációs területen

Amennyiben az implantátum a korábban felsorolt okok valamelyike miatt nem ültethető be vagy a koronai restaurátum elkészítéséhez nem áll rendelkezésre elegendő hely, részleges rögzített  vagy kivehető fogszabályozó kezeléssel a kívánt hely megteremthető lehet.

Meglévő pillérek optimálisabb elosztása

Vannak olyan klinikai szituációk, mikor a meglévő pillérfogak elhelyezkedése kedvezőtlen. Tengelyük korrekciójával, testes mozgatásukkal a fogak intaktságának megőrzése mellett a fogívhossz megnövelhető, ezáltal a helyzet alkalmassá válhat rögzített fogpótlás készítésére is.

Ortodonciai augmentáció

Extractiora ítélt parodontálisan érintett fogak ortodonciai extrúziójával csont telődés érhető el az érintett területen. Fogszabályozás bevonásával a kezelt régióban javul a lágyrész telődés, így esztétikusabb fogpótlás készíthető. Parodontálisan érintett felső metszőfogak “lassú extractio”-jával például elkerülhető az egyébként bizonytalan eredményt ígérő  augmentáció azon a területen.

Perzisztáló tejfog alatt lévő retineált maradófog

A fogváltást követően hosszabb ideig szájban maradó tejfog, kimondottan amennyiben az a felső vagy alsó szemfogak területén perzisztál, felveti a szemfog retenció gyanúját. Ebben az esetben a korai felismerés döntő fontosságú, a maradó szemfog sorba állíthatóságát illetően. A gyökérfejlődés befejeződését követően a retineált fogak ortodonciai mozgatásának esélyei csökkennek. A hosszú időn keresztül bentmaradó retineált fog viszont a környezetében lévő gyökerek resoptióját okozhatja.

Csírahiányok kezelése

Apláziás maradófogak esetén a rés megtartása vagy a részárás merül fel kezelési lehetőségként. A döntést számos tényező befolyásolja, mely mindig egyéni elbírálást igényel.

Csapfogak kezelése

Parodontológia és ortodoncia határterülete

Amennyiben kérdése van állunk rendelkezésére emailben vagy telefonon egyaránt.

Tudjuk, mindenki szívén viseli saját páciensei sorsát. Mi is így vagyunk ezzel, ezért a hozzánk referált páciensekről visszajelzünk a kezelés közben, majd a fogszabályozás befejeztével kezelőorvosukhoz irányítjuk őket.

Centrumunkban sok mindenben tudunk segíteni, de csak azt a munkafázist látjuk el, amit a beutaló orvos kér és azt vele korábban egyeztettünk.

Hiszünk a közös együttműködés sikerében, tudjuk, hogy minden szakember a saját területén tud maximálisan kiteljesedni és a legjobbat nyújtani.

Célunk, hogy Önökkel együttműködve pácienseink maximális figyelmet, osztályon felüli kiszolgálást kapjanak, és mindezt ők is érezzék.

Fogszabályozást érintő kérdésekben mindig szívesen segítünk.