Kálló Veronika 2016. november 17-én, az Országos Neveléstudományi Konferencia  „A szülői viszonyulások megismerése és alkalmazhatósága a gyógypedagógiában” című szimpóziumán előadást tartott „A szülői kísérés szerepe a nyelvlökéses nyelés terápiájában” tárgykörében. Előadásában kitért a nyelvlökéses nyelésnek a logopédiai terápiák sorában elfoglalt szerepére, a gyermekek és szüleik részvételére, aktivitására a terápia menetében. Kutatásában a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrumban zajló nyelvlökéses nyelést korrigáló logopédiai terápiák eseteit és adatait használta fel, és elemezte. A kutatás eredményeként körvonalazódott, hogy ezen korrekciós logopédiai eljárás sikeressége a szülők rendszeres, akár napi szintű aktivitása nélkül nehezen, vagy nem kivitelezhető.