Tisztelt Látogató!

Kérjük, figyelmesen olvassa el jogi és adatkezelési nyilatkozatunkat mielőtt weboldalunkat használja! A  www.fogszabalyzas.hu honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbiakban leírtakat, melyeket a honlap üzemeltetője és tulajdonosa önmagára nézve kötelezőnek ismer el.

1. Szerzői jogok és általános jogi tájékoztatás:

A www.fogszabalyzas.hu fogászati portál üzemeltetője,  Szerzője  és Jogtulajdonosa, Dr.Kocsis András (Arcideál Kft. 6726 Szeged, Marostői u. 29/A) tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti: a www.fogszabalyzas.hu weboldal, annak  tartalma vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő szerzői jogok gyakorlására kizárólag a weboldal tulajdonosa jogosult. Annak írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részét bármilyen formában felhasználni,  reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, tárolni vagy másolni.

Abba kifejezetten beleegyezünk, hogy a saját személyes használatára a szabad felhasználás körében ezen oldalak tartalmát vagy kivonatait Ön a saját számítógépén tárolja, vagy onnan kinyomtassa, ezekből magáncélra hasznos információkhoz jusson.

A weboldal tulajdonos fenntartja a jogot ahhoz, hogy weboldalát bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. Csak annyiban garantáljuk a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét, amennyire számunkra is azt a weboldal motorját biztosító szolgáltató cég teszi. A weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget olyan harmadik fél által létrehozott továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikálható tartalmakért, amelyekhez weboldalaink kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A bejegyzett védjegyek, márkanevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek vagy személyek kizárólagos tulajdonát képezik. A honlap üzemeltetője és tulajdonosa által bejegyzett védjegyeket, márkaneveket és domain neveket a honlap üzemeltetője és tulajdonosa írásos engedélye nélkül felhasználni tilos. A honlap üzemeltetője és tulajdonosa által az oldalon elhelyezett bármilyen írásos vagy képi anyag felhasználása csak a honlap üzemeltetőjének és tulajdonosának írásos engedélye alapján engedélyezett. Az oldal tartalmaz videókat, mely nem Dr. Kocsis András tulajdona. Ezek a videó galériában megjelenő videók a http://www.youtube.com oldalról, és más szabadon felhasználható, közzétett videomegosztókról lettek letöltve. A videók forrásai feltüntetésre kerültek. Ezek letöltéséért és terjesztéséért nem vállalunk felelősséget.

2. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatás:

Ön a honlapot általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részeit regisztráció nélkül, bizonyos részeit regisztráció után látogathatja. A regisztráció során – önkéntesen, jogszabályi kötelezettség nélkül – személyes adatnak minősülő információkat is meg kell adni. Személyes adatnak minősülnek a hatályos adatvédelmi jogszabályokban ilyennek minősített adatok. Ezek általában olyan adatok, amelyek meghatározott, természetes személlyel kapcsolatba hozható adatok, amelyekből az érintettekre vonatkozó következtetés vonható le. Önt abban az esetben, amennyiben a regisztráció során adatot ad meg számunkra, tájékoztatni fogjuk arról, hogy innentől kezdve az Ön adatait (kizárólag a jogszabályban meghatározott módon, azaz csak bizonyos célból, és csak meghatározott ideig) kezeljük. Ön az önkéntes adatszolgáltatását követő  adatkezelését bármikor kérheti megszüntetni. Amennyiben személyes adatokat kezelünk (ide nem értve a weblapon feltüntetett fogszabályozó rendelő pácienseinek, mint megrendelőnknek az adatát), azt az illetékes hatóságnak bejelentjük és az adatkezelésről az adat tulajdonosát is tájékoztatjuk.

A honlapot üzemeltető cégünk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályok betartását szem előtt tartja, az adatkezelés kizárólag olyan terjedelemben történik meg, ameddig az, az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges. Személyes adatait lehetőség szerint nem továbbítjuk harmadik személyek részére (kivéve, ha ilyen irányú megkeresést kapunk hivatalos állami hatóságtól), így tehát azt tanácsoljuk Önnek, hogy amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, úgy honlapjainkon ne regisztráljon. Ön természetesen bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy mely személyes adatát és milyen célból tároljuk, néha pedig mi magunk fogjuk kérni, hogy ellenőrizze le adatait, és amennyiben azok megváltoztak, Ön saját kezűleg módosítsa azokat.

A fogorvosi és fogszabályozó vállalkozásunk által üzemeltett honlapok és vállalkozások az alábbi, a személyes adatkezeléssel összefüggő, az adatvédelmi hatósághoz jogszabály szerint bejelentett tevékenységeket végzik: önkéntes feliratkozást követően hírlevél küldés; önkéntes regisztrációt követően teszt kitöltése; nem rendszeres, hanem alkalmi jelleggel megadott adatok alapján sorsolások megtartása cégeink aktuális és frissített játékszabályzatának megfelelően, űrlap kitöltése honlapon, on-line bejelentkezés.

Az adatvédelmi hatóság bejelentése nem szükséges az alábbi adatkezeléseinkhez, melyeket végzünk: a fogászati rendeléssel összefüggésben páciens kartonok, anamnézis és információs lapok stb. vezetése; az igénybevett szolgáltatásokkal összefüggésben számlázó programban adatrögzítés; on-line bejelentkezési űrlap kitöltését követően a bejelentkező páciens adatainak előzetes és ideiglenes tárolása mindaddig, amíg betegkartonjára, vagy számlázó programunkba be nem kerül.

A jogtulajdonos a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe.

3. Technikai eszközök a honlap működtetéséhez:

Amikor Ön a  www.fogszabalyzas.hu internetes portáljának oldalait böngészi, egyidejűleg adatot is szolgáltat a jogtulajdonos számára. Az adatszolgáltatás részben automatikusan (pl. weblap statisztika), részben az űrlapok kitöltésével vagy hírlevél megrendelése útján történik, a hírlevél megrendelést követően lehetséges, hogy egy automatikus hírlevélszoftver küldi ki a hírleveleket a bejelentkezett igénylő számára. A hírlevélszoftver a megadott adatokat adatbázisban tárolja.

Az általunk működtetett honlap, az automata honlap optimalizáció céljából igénybevett, bárki által elérhető segédszoftverek útján lehetséges, hogy rögzítik az Ön számítógépének internetcímét (IP cím), azt, hogy mikor, milyen tartalmakat nézett meg és mely linkről a honlapra, vagy navigált el a honlapunkról. Ezek azonban olyan adatok, amelyek az Ön személyazonosságára nem tartalmaznak utalást, csak a statisztikai adatelemzés a cél, és soha nem teszünk az irányú lépéseket, hogy az adott IP cím tulajdonosát megkeressük.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

Google Analytics

A Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google Remarketing

A Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a fogszabalyzas.hu weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum hirdetésével találkozzanak. A Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. A Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a fogszabalyzas.hu-n tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Amennyiben Ön nem kíván remarketing hirdetéseket látni, módjában áll letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban.
Lehetősége van továbbá külső szolgáltatók cookie-jainak letiltására is a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán.

A honlapot a felhasználók saját felelősségükre használják, a látogatással Ön elfogadja az alábbi feltételeket, melyeket a honlap üzemeltetője és tulajdonosa jogosult bármikor egyoldalúan megváltoztatni. Ön az Interneten keresztül  www.fogszabalyzas.hu oldalról információkat kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki.

A honlap üzemeltetőjét és tulajdonosát, nem terheli felelősség a honlap látogatásával kapcsolatban közvetlenül, közvetetten vagy véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

A www.fogszabalyzas.hu honlap és annak jogtulajdonosa és az érdekkörében álló vállalkozásai működése során a rendelkezésére álló minden eszközzel védi a látogatói és ügyfelei személyes jogait, betartja  a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény és az információs törvény előírásait, így:

  • az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,
  • alapelvünk a jogszabályokon nyugvó, mindig önkéntes és célhoz kötött adatkezelés és adattárolás,
  • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel,
  • megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk,
  • nem küldünk spamet és engedély nélkül nem adjuk át harmadik személyek részére a személyes adatokat.

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok:felhasználó név, vezeték és keresztnév, e-mail cím, telefonszám,Ön páciens vagy orvos kérdésre válasz megjelölése, Kihez kéri az időpontot kérdésre felsorolt orvosokból választás.

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (hírlevelet igényelhet). A látogató által megadott e-mail címet és a telefonszámot kapcsolattartási célból a Szolgáltató felhasználhatja. A Szolgáltató valamennyi megadott adatot felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és a Szolgáltató által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

A hírlevélre való jelentkezéssel egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy ettől a weboldaltól (esetlegesen akár reklámot is tartalmazó) elektronikus levelet fogadjon, valamint kijelenti, hogy az Ön által megadott e-mail cím céges használatú. A weblap üzemeltetője nem vizsgálja a kapcsolati űrlap kitöltése során megadott adatok valóság tartalmát. A feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető vagy a levelek alján található link segítségével, vagy egy direkt válaszüzenet beküldésével: „kérem az adataim törlését.”.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

5. Az adatkezelés időtartama, adatok törlése, adatkérés:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az fogszab@fogszabalyzas.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

A felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adunk vagy az adatokat az  arra jogosulttól származó kérés esetén módosítjuk, illetve töröljük.

6. Az adatkezelő neve, címe és elérhetősége:

Jogtulajdonos:  Arcideál Kft., 6726 Szeged, Marostői utca 29/a

Adószáma: 25487925-1-06

Adatkezeléssel kapcsolatosan ide írjon: fogszab@fogszabalyzas.hu

Központi telefonszám: +36 62 409 034, Mobil: +36 30 8789-709

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-60355/2012.

Köszönjük, hogy nagyon alaposan áttanulmányozta a fenti adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatunkat, és Ön is mindent megtett annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy az interneten merre jár, és milyen adatokat ad meg számunkra.

Ez az Adatvédelmi és jogi nyilatkozat a közzétételét követően 2013. július hónaptól érvényes.

Dr. Kocsis András vezető orvos