A diszlexia az olvasástanulással és a készségszintű olvasástechnika és az értő olvasás elsajátításával kapcsolatos gyengeséget jelenti.

Tovább