A diszkalkulia a matematikai képességek, műveletvégzés, matematikai gondolkodás készségszintű alkalmazásának zavara.

Tovább